• Cơ khí & công trình

  biểu đồ công nghệ

  Toán & tin

  biểu đồ xử lý

  Kỹ thuật chung

  biểu đồ qui trình

  Giải thích EN: A chart relating the actual movements and operations involved in a specific process. Giải thích VN: Biểu đồ biểu diễn quá trình chuyển động và hoạt động thực của một qui trình cụ thể.

  lược đồ xử lý
  sơ đồ công nghệ

  Xây dựng

  sơ đồ công nghệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X