• /´prɔfə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dâng, sự hiến, sự biếu, sự tặng; sự mời, sự đề nghị
  a proffer of help
  một sự đề nghị giúp đỡ

  Ngoại động từ

  Dâng, hiến, biếu, tặng; mời, đề nghị (cái gì)
  she proffered (him) her resignation
  bà ta đề nghị (với ông ta) xin từ chức
  to proffer one's hand
  đưa tay (đỡ, dắt, nâng ai)


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X