• /prə'pouzl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đề nghị, sự đề xuất
  Đề nghị, dự kiến, kế hoạch đề xuất
  a proposal to offer a discount to regular customers
  một đề nghị yêu cầu giảm giá cho các khách hàng thường xuyên
  Sự cầu hôn
  to had had many proposals
  đã có nhiều người cầu hôn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự đề xuất

  Xây dựng

  người ứng thầu

  Kỹ thuật chung

  đề nghị
  sự đấu thầu
  sự đề nghị
  sự gọi thầu

  Kinh tế

  đề nghị
  acceptance of proposal
  chấp nhận đề nghị
  acceptance of proposal
  sự chấp nhận đề nghị
  counter proposal
  sự đề nghị lại
  practical proposal
  đề nghị thiết thực khả thi
  price proposal
  sự đề nghị giá
  proposal of insurance
  đề nghị bảo hiểm
  đơn xin bảo hiểm
  giấy đề nghị
  giấy yêu cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X