• /ˌvɒlənˈtɪər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tình nguyện, người xung phong, người sẵn sàng làm việc gì (không cần ép buộc, không cần trả công)
  volunteers for the post of treasurer
  những người tình nguyện giữ chức thủ quỹ
  any volunteer ?
  có ai tình nguyện không?, có ai xung phong không?
  (quân sự) quân tình nguyện, lính tình nguyện

  Tính từ

  Tình nguyện
  volunteer corps
  đạo quân tình nguyện
  (thực vật học) mọc tự nhiên
  volunteer plants
  cây mọc tự nhiên

  Nội động từ

  Tình nguyện, xung phong làm, sẵn sàng làm
  Xung phong tòng quân, tình nguyện tòng quân

  Ngoại động từ

  Xung phong làm; tự động đưa ra
  to volunteer an explanation
  tự động đưa ra cách giải thích

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X