• Kỹ thuật chung

    liên kết lũy tiến

    Giải thích EN: A process in which a resin adhesive is prepared by the application of heat followed by the application of pressure. Giải thích VN: Là một quá trình trong đó chất nhựa dính được tạo ra bởi tác động của nhiệt do lực ép.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X