• /prə´træktid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bị kéo dài, bị mở rộng ra
  a protracted debate
  một cuộc tranh luận kéo dài
  a protracted war
  một cuộc chiến tranh kéo dài


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X