• Kỹ thuật chung

  công trái

  Kinh tế

  nợ công
  external public debt
  nợ công đối ngoại
  monetization of public debt
  sự tiền tệ hóa nợ công
  nợ của nhà nước
  nợ nhà nước
  quốc trái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X