• Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) PR công tác quần chúng
  Mối liên hệ với quần chúng

  Kinh tế

  giao tế công cộng
  giao tế quần chúng
  quan hệ công cộng
  quan hệ quần chúng
  public relations consultant
  cố vấn quan hệ quần chúng
  public relations manager
  giám đốc quan hệ quần chúng
  public relations officer
  giám đốc quan hệ quần chúng (của một công ty)
  public relations officer
  người phụ trách quan hệ quần chúng
  quan hệ với công chúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X