• /kən'sʌltənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tư vấn, tư vấn viên
  Người hỏi ý kiến
  (y học) thầy thuốc chỉ đạo chuyên môn; thầy thuốc tư vấn
  Nhà chuyên môn; chuyên viên, cố vấn; người cho ý kiến; người được hỏi ý kiến

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tư vấn
  tư vấn viên

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  bác sĩ tư vấn

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  chuyên gia tư vấn

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chuyên viên
  cố vấn
  nhà tư vấn

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  người tư vấn
  management consultant
  người tư vấn quản lý

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X