• Thông dụng

  Cách viết khác punchỵcardỵ

  Như punch card

  Toán & tin

  bìa đã đục lỗ
  đục lỗ, thẻ đục lỗ
  phiếu có đục lỗ

  Kỹ thuật chung

  bìa đục lỗ
  phiếu đục lỗ
  border punched card
  phiếu đục lỗ ở biên
  digital grid of punched card
  hệ thống số của phiếu đục lỗ
  machine punched card
  phiếu đục lỗ bằng máy
  manual punched card
  phiếu đục lỗ bằng tay
  margin.-punched card
  phiếu đục lỗ ở lề
  PCM (Punchedcard machine)
  máy đọc phiếu đục lỗ
  punched card bridge
  cầu phiếu (đục) lỗ
  punched card capacity
  dung lượng của phiếu đục lỗ
  punched card column
  chồng phiếu đục lỗ
  punched-card carrying tray
  khay chứa phiếu đục lỗ
  punched-card field
  trường phiếu đục lỗ
  punched-card line
  dòng trên phiếu đục lỗ
  punched-card machine (PCM)
  máy đọc phiếu đục lỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X