• Kinh tế

  hợp đồng mua
  sales and purchase contract
  hợp đồng mua bán
  sales and purchase contract
  hợp đồng mua-bán
  hợp đồng mua (hàng hóa, chứng khóan)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X