• /'pə:t∫əs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mua, tậu; vật mua được, vật tậu được
  Thu hoạch hằng năm, hoa lợi hằng năm, lợi tức hằng năm (của đất đai...)
  the land is sold at 20 year's purchase
  miếng đất được bán đi với giá bằng hai mươi năm hoa lợi
  his life is not worth a day's purchase
  (nghĩa bóng) anh ta chẳng chắc đã sống thêm được một ngày
  (pháp lý) sự tậu được (chứ không phải do hưởng thừa kế)
  Điểm tựa, chỗ dựa, chỗ bám
  Lực bẩy, lực đòn bẩy
  (hàng hải) dụng cụ để kéo lên, dụng cụ bẩy lên; đòn bẩy; dây chão; ròng rọc, palăng

  Ngoại động từ

  Mua, sắm, tậu
  Trả giá cho (giành được, thực hiện được bằng sự hy sinh, bằng lao động gian khổ...)
  to purchase freedom with one's blood
  giành được tự do bằng xương máu
  (pháp lý) tậu được (chứ không phải được hưởng thừa kế)
  (hàng hải) kéo (neo) lên bằng ròng rọc; bẩy lên bằng đòn bẩy

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  pa lăng, ròng rọc, đòn bẩy

  Cơ - Điện tử

  điểm tựa, đòn bẩy, tời, (v) bẩy bằng đòn bẩy,kéo bằng tời

  Cơ khí & công trình

  sự mua

  Hóa học & vật liệu

  sự mua
  vật mua được

  Kỹ thuật chung

  bàn nâng
  đòn bẩy
  lợi tức (hàng năm của đất đai)
  lợi tức hàng năm
  hệ ròng rọc
  máy nâng
  mua
  palăng nâng
  purchase tackle
  pălăng nâng
  palăng tời
  sự thu hoạch
  thang máy
  thuần túy
  tời
  trục nâng

  Kinh tế

  sự mua
  sự mua sắm
  sự thu mua
  thu mua

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  sale , sell
  verb
  sell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X