• /´pjuəri¸faiə:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người làm sạch, người lọc trong, người tinh chế; máy làm sạch, máy lọc trong, máy tinh chế

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  máy tinh lọc

  Xây dựng

  thiết bị lọc trong (nước)

  Kỹ thuật chung

  máy làm sạch
  air purifier
  máy làm sạch không khí
  water purifier
  máy làm sạch nước
  máy tinh chế
  thiết bị làm sạch
  gas purifier
  thiết bị làm sạch khí
  thiết bị tinh chế

  Kinh tế

  thiết bị làm trong

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X