• /´klenzə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất tẩy rửa

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thợ làm sạch

  Hóa học & vật liệu

  chất tẩy

  Giải thích EN: A cleaning preparation, such as a liquid or powder, for scouring sinks or bathtubs.

  Giải thích VN: Chất làm sạch ở dưới dạng bột hay chất lỏng, dùng để làm sạch bồn tắm hay bể phốt.

  Kỹ thuật chung

  bộ lọc
  bột đánh bóng
  cái nạo (vét)
  chất làm sạch

  Kinh tế

  chặt để làm sạch

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X