• /ri'fainəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà máy luyện tinh (kim loại); nhà máy lọc, nhà máy tinh chế (dầu, đường...)
  a sugar refinery
  nhà máy lọc nước

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  nhà máy tinh luyện

  Xây dựng

  nhà máy lọc đường

  Kỹ thuật chung

  nhà máy lọc dầu
  thiết bị lọc

  Giải thích EN: An industrial facility for refining a material such as petroleum, sugar, or metals.

  Giải thích VN: Thiết bị công nghiệp dùng để lọc sạch nguyên liệu như dầu mỏ, đường kính hay kim loại.

  Kinh tế

  xưởng tinh chế
  carbon refinery
  xưởng tinh chế (đường) bằng than
  corn-sugar refinery
  xưởng tinh chế đường ngô
  salt refinery
  xưởng tinh chế muối
  sugar refinery
  xưởng tinh chế đường
  xưởng tinh chế dầu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X