• /´kwɔndæm/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đã là, trước kia, xưa kia, thuở trước
  a quondam friend
  người bạn thuở trước


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X