• /´sʌm¸taim/

  Thông dụng

  Phó từ bất định

  Một lúc nào đó (ở vào một thời điểm cụ thể nào đó (như) ng không nói rõ)
  I saw him sometime last summer
  tôi đã gặp nó một lần nào đó vào mùa hè vừa rồi

  Tính từ

  Trước kia, đã có một thời kỳ, trước đây
  he was sometime Minister of Education
  ông ấy đã có một thời làm Bộ trưởng bộ Giáo dục


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X