• /´wailəm/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) trước đây, thuở xưa
  this whilom friend of yours
  người bạn thuở xưa của anh


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X