• Hóa học & vật liệu

    vật liệu hấp thu rađa

    Giải thích EN: Material that reduces the intensity of a radar signal by attenuating the return echo of the radar waves. Giải thích VN: Vật liệu làm giảm cường độ của sóng rađa bằng cách làm suy yếu tín hiệu phản hồi của sóng rađa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X