• Kỹ thuật chung

  sự dò rađa

  Giải thích EN: The process of passing a radar beam through space in a specified pattern in an effort to locate a target. Giải thích VN: Một quá trình chiếu một tia rađa qua không gian theo một hướng xác định nhằm định vị một mục tiêu.

  sự quét rađa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X