• /'rɑ:ftə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) rui, xà (những thanh đặt nghiêng song song với nhau để đỡ viên ngói.. của mái nhà)
  from cellar to rafter
  khắp nhà; từ nền đến nóc

  Danh từ (như) .raftsman

  Người lái bè; người lái mảng
  Người đóng bè; người đóng mảng

  Ngoại động từ

  Lắp rui (vào mái nhà)
  Cày cách luống (một miếng đất)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chân dàn vì kèo
  lắp rui
  rui
  rui mái
  rui, xà

  Giải thích EN: A roof-supporting beam immediately beneath the roofing material.

  Giải thích VN: Cấu trúc xà, dầm ở ngay bên dưới lớp vật liệu lợp mái.

  thanh rui
  cripple rafter
  thanh rui mất ổn định
  crown-under rafter
  thanh rui dưới mái vòm
  crown-under rafter (crownrafter)
  thanh rui dưới mái vòm
  timber rafter
  thanh rui gỗ

  Kỹ thuật chung

  rui (nhà)
  vì kèo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  balk , timber

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X