• Xây dựng

    mái cầu vồng

    Giải thích EN: A pitched roof whose slopes are slightly convex. Giải thích VN: Một kiểu mái nhọn các các sườn dốc hơi cong.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X