• /adj. kɒnˈvɛks , kənˈvɛks ; n. ˈkɒnvɛks/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học), (vật lý) lồi
  double convex
  hai mặt lồi
  convex polygon
  đa giác lồi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lồi

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Lồi, độ lồi

  Toán & tin

  lồi || vỏ lồi
  convex toward
  lồi về
  completely convex
  (giải tích ) lồi tuyệt đối
  relatively convex
  (hình học ) lồi tương đối
  strictly convex
  (giải tích ) lồi ngặt

  Kỹ thuật chung

  lồi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  concave , depressed , sinking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X