• Xây dựng

  nền nhà 2 lớp
  sàn đắp nổi

  Giải thích EN: A floor made of panels that can be taken up to give access to the area immediately beneath it. Giải thích VN: Một loại sàn được làm bằng các tấm có thể nhấc ra để tiếp cận các vùng bên dưới.

  sàn nhà 2 lớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X