• Kỹ thuật chung

  số ngẫu nhiên
  pseudo random number
  số ngẫu nhiên giả
  pseudo-random number sequence
  chuỗi số ngẫu nhiên giả
  random number generation
  sinh số ngẫu nhiên
  random number generation
  sự tạo số ngẫu nhiên
  random number generator
  bộ phát sinh số ngẫu nhiên
  random number generator
  bộ sinh số ngẫu nhiên
  random number generator
  bộ tạo số ngẫu nhiên
  Random Number Generator (RNG)
  bộ tạo số ngẫu nhiên
  random number sequence
  chuỗi số ngẫu nhiên
  random number sequence
  dãy số ngẫu nhiên
  uniform random number
  số ngẫu nhiên đồng nhất
  uniformly distributed random number
  số ngẫu nhiên đồng nhất

  Kinh tế

  số tùy cơ may rủi bất kỳ
  số tùy cơ, may rủi, bất kỳ

  Xây dựng

  số ngẫu nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X