• /´rændi/

  Thông dụng

  Tính từ (so sánh)

  ( Ê-cốt) to mồm, hay làm ồn ào, hay la lối om sòm
  Hung hăng, bất kham (ngựa...)
  Bị kích thích về tình dục, dâm đãng, dâm dục
  a randy tom-cat
  con mèo đực động dục
  he feels really randy
  hắn cảm thấy thực sự bị kích thích


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X