• /'riəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Thực, thật, thực ra
  what do you really think about it?
  thực ra thì anh nghĩ như thế nào về việc ấy
  it is really my fault
  thực ra đó là lỗi của tôi
  is it really true?
  có đúng thật không?
  really?
  thật không?
  not really!
  không thật à!


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X