• /´miskriənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vô lại, ti tiện, đê tiện
  (từ cổ,nghĩa cổ) tà giáo, không tín ngưỡng

  Danh từ

  Kẻ vô lại, kẻ ti tiện, kẻ đê tiện
  (từ cổ,nghĩa cổ) người tà giáo, người không tín ngưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X