• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khả năng phản ứng, tính phản ứng, độ phản ứng

  Hóa học & vật liệu

  độ tái kích hoạt

  Xây dựng

  khả năng phản ứng
  tính phản ứng được

  Y học

  tính phản ứng được độ phản ứng

  Kỹ thuật chung

  hoạt tính
  acoustical reactivity
  hoạt tính âm thanh
  xenon reactivity
  hoạt tính xenon
  độ phản ứng
  decrement in reactivity
  sự giảm độ phản ứng
  deficit reactivity
  độ phản ứng hụt
  excess reactivity
  độ phản ứng dư
  negative reactivity
  độ phản ứng âm
  reactivity feedback
  hồi tiếp độ phản ứng
  reactivity loss
  tổn hao độ phản ứng
  reactivity ramp
  đoạn dốc độ phản ứng
  xenon reactivity
  độ phản ứng của xenon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X