• /´dekrimənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giảm bớt, sự giảm sút
  (kỹ thuật) sự làm lặng, sự cản lại
  (toán học) lượng giảm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bậc giảm, giảm lượng
  logarithmic decrement
  giảm lượng lôga

  Kỹ thuật chung

  độ giảm
  độ hụt
  độ suy giảm
  logarithmic decrement
  độ suy giảm lôgarit
  làm bớt
  làm giảm
  lượng giảm
  decrement field
  trường lượng giảm
  increment/decrement counter
  máy đếm gia lượng/giảm lượng
  increment/decrement counter
  ống đếm lượng tăng/lượng giảm
  logarithmic decrement
  lượng giảm lôga
  logarithmic decrement
  lượng giảm lôgarit
  giảm
  auto-decrement
  giảm tự động
  auto-decrement
  sự tự giảm
  auto-decrement
  tự động giảm
  damping decrement
  độ suy giảm
  Decrement (DEC)
  lượng giảm
  decrement factor
  hệ số giảm
  decrement field
  trường lượng giảm
  decrement in reactivity
  sự giảm độ phản ứng
  decrement operator
  toán tử giảm
  increment/decrement counter
  máy đếm gia lượng/giảm lượng
  increment/decrement counter
  ống đếm lượng tăng/lượng giảm
  logarithmic decrement
  độ suy giảm lôgarit
  logarithmic decrement
  lượng giảm lôga
  logarithmic decrement
  lượng giảm lôgarit
  logarithmic decrement
  giảm lượng loga
  logarithmic decrement
  giảm lượng lôga
  postfix decrement operator
  toán tử giảm đứng sau
  prefix decrement operator
  toán tử giảm đứng trước
  zero-decrement
  sự không suy giảm
  giảm lượng
  increment/decrement counter
  máy đếm gia lượng/giảm lượng
  logarithmic decrement
  giảm lượng loga
  logarithmic decrement
  giảm lượng lôga
  sự giảm
  decrement in reactivity
  sự giảm độ phản ứng
  sự hãm
  sự tắt

  Kinh tế

  giảm bớt
  giảm lượng

  Địa chất

  sự giảm, lượng giảm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X