• /´lætəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Về sau; về cuối (đời người, thời kỳ)
  Gần đây, mới đây

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X