• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  máy thở

  Giải thích EN: An underwater breathing device that delivers oxygen to the user until the supply is depleted. Giải thích VN: Một thiết bị thở dưới nước cung cấp ôxi cho người dùng cho tới khi nguồn cấp bị hết.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X