• /´ʌndə¸wɔtə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở dưới mặt nước, được dùng dưới mặt nước, được làm dưới mặt nước
  underwater cameras
  máy quay phim dưới nước

  Phó từ

  Dưới mặt nước
  the duck disappeared underwater
  con vịt biến mất dưới mặt nước

  Danh từ

  Nước ngầm
  Chỗ sâu; nước dưới sâu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nước ngầm

  Hóa học & vật liệu

  dưới mặt nước

  Xây dựng

  ở dưới mặt nước

  Kỹ thuật chung

  chìm
  underwater hull
  phần thân chìm (tàu)
  underwater reactor
  lò phản ứng chìm
  underwater torch
  đê mỏ hàn chìm
  dưới nước

  Giải thích EN: Designed to be used underwater.

  Giải thích VN: Được thiết kế để dùng dưới nước.

  Fixed Distributed - UnderWater Segment (FDS- UWS)
  đoạn phân bố ngầm dưới nước cố định
  range of underwater pipeline
  tuyến đường ống ngầm dưới nước
  underwater acoustics
  âm học dưới nước
  underwater antenna
  ăng ten dưới nước
  underwater blasting
  sự nổ mìn dưới nước
  underwater camera
  máy ảnh chụp dưới nước
  underwater concrete
  bê tông dưới nước
  underwater concreting
  sự đổ bêtông dưới nước
  underwater construction
  công trình dưới nước
  underwater construction
  sự xây dựng dưới nước
  underwater cutting blowpipe
  mỏ hàn cắt dưới nước
  underwater ditch
  rãnh ngầm dưới nước
  underwater drill
  sự khoan dưới nước
  underwater drilling
  sự khoan dưới nước
  underwater excavation
  sự đào đất dưới nước
  underwater excavation
  sự đào dưới nước
  underwater foundation
  móng dưới nước
  underwater gravimeter
  trọng lực kế dưới nước
  underwater housing
  vỏ chụp dưới nước (máy ảnh)
  underwater line
  đường ống dưới nước
  underwater loudspeaker
  loa dưới nước
  underwater paint
  sơn dưới nước
  underwater pipeline crossing
  ống nối dưới nước
  underwater rock fill
  sự đổ đá dưới nước
  underwater signal
  tín hiệu dưới nước
  underwater structures
  công trình dưới nước
  underwater tube
  hầm dưới nước
  underwater welding
  sự hàn dưới nước
  underwater work
  công tác dưới nước
  underwater work
  công trình dưới nước
  nước ngầm
  free underwater
  nước ngầm không áp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X