• /ri´kə:riη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trở lại luôn; lại diễn ra; có định kỳ
  (toán học) tuần hoàn
  recurring decimal
  số thập phân hoàn toàn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  diễn ra luôn
  định kỳ
  trở lại luôn
  tuần hoàn
  recurrent (recurring) cost
  chi phí tuần hoàn
  recurring endowment insurance policy
  đơn bảo hiểm có thưởng tuần hoàn
  recurring endowment policy
  đơn bảo hiểm có tính tuần hoàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X