• /in´daumənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cung cấp vốn, vốn cung cấp
  Sự để vốn lại (cho vợ, con gái...); vốn để lại (cho vợ, con gái...)
  Tài năng, thiên tư
  ( định ngữ) endowment insurance sự bảo hiểm có tiền thưởng trong lúc còn sống

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) niên bổng; tuế khí; món tiền gửi, tiền quyên giúp

  Kinh tế

  hàng hóa có sẵn
  tiền quyên giúp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X