• /ri´kʌrənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trở lại luôn, tái diễn đều đặn, có định kỳ
  a recurrent problem
  một vấn đề trở lại luôn
  (y học) hồi quy
  recurrent fever
  sốt hồi quy
  recurrent fits
  những cơn đau tái phát luôn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  truy toán, trả lại, lặp

  Y học

  tái hồi

  Kỹ thuật chung

  lặp
  lặp lại
  trả lại

  Kinh tế

  định kỳ (phát sinh)
  tái đi tái lại
  thường tái diễn
  thường xuyên (phát sinh)
  trở lại luôn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X