• /´red¸letə/

  Thông dụng

  Tính từ
  Viết bằng chữ đỏ (trên lịch); (nghĩa bóng) được coi là ngày vui mừng
  red-letter day
  ngày nghỉ, ngày lễ; ngày vui mừng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X