• /fo:'t∫әneit/

  Thông dụng

  Tính từ

  May mắn, có phúc, tốt số
  Tốt, thuận lợi
  a fortunate omen
  điểm tốt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  may mắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X