• Thông dụng

  Danh từ

  Thói quan liêu, tệ quan liêu (nhất là trong công việc dân sự); tác phong quan liêu giấy tờ; lề lối công chức bàn giấy

  Thành Ngữ

  red tape
  thủ tục hành chính phức tạp, hành chính

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bệnh quan liêu
  dải băng đỏ
  giấy tờ
  tác phong, thói, tệ quan liêu giấy tờ
  tệ quan liêu
  thói quen dạng văn chương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X