• /bjuə'rɔkrəsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quan lại, công chức (nói chung); bọn quan liêu
  Chế độ quan liêu; bộ máy quan liêu
  Thói quan liêu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bệnh quan liêu giấy tờ
  hệ thống hành chính quan liêu
  tác phong quan liêu
  tệ thư lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X