• /ləʊn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vay nợ
  Sự cho vay, sự cho mượn
  Công trái, quốc trái
  Tiền cho vay, vật cho mượn
  Từ mượn (của một ngôn ngữ khác); phong tục mượn (của một (dân tộc) khác)

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho vay, cho mượn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự cho vay

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) vay

  Kỹ thuật chung

  khoản vay
  loan certificate
  chứng khoán vay mượn (tiền)

  Kinh tế

  cho mượn
  loan for use
  giấy cho mượn đồ
  sự cho vay
  vật cho mượn
  vật cho vay
  việc cho mượn
  việc cho vay
  loan service
  nghiệp vụ, công việc cho vay

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  borrow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X