• /ri¸dju:pli´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhắc lại, sự lặp lại
  (ngôn ngữ học) hiện tượng láy âm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự lặp lại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X