• /´replikə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản sao đúng như thật (của bức tranh, bức tượng..)
  (kỹ thuật) mô hình (nhất là thu nhỏ)
  (kỹ thuật) cái dưỡng, tấm dưỡng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bản sao, phiên bản, mẫu, cái dưỡng, vật phỏngchế

  Điện lạnh

  bản in vết
  bản dập

  Kỹ thuật chung

  bản sao

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  original

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X