• /¸repli´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tái tạo; tình trạng là bản sao của (cái gì)

  Chuyên ngành

  Y học

  1. (sự). gập đôi 2. (sự) làm lại cuộc thí nghiệm 3. (dth) (sự) sao chép

  Cơ - Điện tử

  Sự chép lại, sự sao lại

  Toán & tin

  (thống kê ) sự lặp lại thí nghiệm

  Kỹ thuật chung

  sự sao chép
  index replication
  sự sao chép chỉ số
  sự sao lại
  sự tái tạo
  sao chép
  index replication
  sự sao chép chỉ số
  self-replication
  sự tự sao chép

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X