• /,ri:prə'dʌk∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tái sản xuất, sự được tái sản xuất
  Sự sinh sôi nẩy nở; sự sinh sản; quá trình sinh sản (về người, động vật..)
  Sự sao chép, sự sao lại, sự mô phỏng; bản (bức tranh, bài văn...) sao chép; bản (bức tranh, bài văn...) mô phỏng, phiên bản
  (vật lý) sự phát lại, sự lặp lại
  sound reproduction
  sự phát lại âm
  reproduction of image
  sự phát lại ảnh

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự tái sản xuất

  Toán & tin

  tái sản xuất; [bản, sự] sao chụp lại
  data reproduction
  (máy tính ) sản lại các dữ kiện
  reprogramming reproduction
  (máy tính ) lapạ lại chương trình

  Kỹ thuật chung

  bản sao
  sự can
  sự chụp lại
  sự in lại
  sự lặp lại
  sự phát lại
  sự quay lại
  sự sao
  sự tái tạo
  sự tạo lại
  sao chép
  assured reproduction area
  vùng sao chép bảo đảm

  Kinh tế

  sự chế lại
  sự làm lại
  sự nhân giống
  sự tái sản xuất
  reproduction of capital
  sự tái sản xuất vốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X