• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác reflection

  Như reflection

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phản xạ, sự đối xứng

  Kỹ thuật chung

  phản xạ
  current reflexion
  phản xạ dòng
  ghost reflexion
  sự phản xạ ảo
  internal reflexion
  phản xạ nội
  mirror reflexion
  sự phản xạ đèn
  mirror reflexion
  sự phản xạ gương
  mixed reflexion
  sự phản xạ hỗn hợp
  multiple reflexion
  phản xạ nhiều lần
  phantom reflexion
  phản xạ ảo
  regular reflexion
  phản xạ thường
  total reflexion
  phản xạ toàn phần
  voltage reflexion
  phản xạ điện áp
  sự đổi dạng
  sự phản chiếu
  sự phản xạ
  ghost reflexion
  sự phản xạ ảo
  mirror reflexion
  sự phản xạ đèn
  mirror reflexion
  sự phản xạ gương
  mixed reflexion
  sự phản xạ hỗn hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X