• /ri´laiənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đáng được tin cậy; tín nhiệm
  a reliant man
  một người đáng tin cậy
  Tự tin
  to speak with a reliant tone
  nói với một giọng tự tin
  Dựa vào, tin vào; nhờ cậy
  to be reliant on someone for something
  dựa vào ai để làm cái gì

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X