• /´kwit¸kleim/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Từ bỏ quyền

  Danh từ

  Sự từ bỏ quyền

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  từ bỏ (yêu cầu) quyền lợi
  từ bỏ quyền lợi
  từ bỏ quyền lợi (thông qua khế ước chuyển nhượng)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X