• /'weivə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) sự bỏ, sự từ bỏ, sự khước từ; sự thôi (không tiếp tục nữa)
  Giấy từ bỏ, giấy khước từ

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  sự khước từ
  sự từ bỏ

  Kinh tế

  sự từ bỏ (quyền lợi)
  việc khước từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X