• /ri,nʌnsi'ei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự từ bỏ, sự không nhận; giấy từ bỏ (như) renouncement
  renunciation of a succession
  sự từ bỏ quyền thừa kế
  Sự hy sinh, sự quên mình

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự từ bỏ
  sự từ bỏ (không nhận, không hưởng quyền lợi...)
  thời kỳ miễn thuế
  từ chối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X